Aldatılan Kadının Hakları Nelerdir?

0 131

Aldatılan Kadının Hakları Nelerdir? Aldatılan kadının hakları, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Aldatılan kadın, kocasından boşanma davası açabilir, manevi ve maddi tazminat talep edebilir, çocuğun velayetini alabilir ve nafaka isteyebilir. Aldatılan kadının haklarını kullanabilmesi için, aldatmayı hukuka uygun delillerle ispat etmesi gerekir.

Aldatılan kadın, Aldatmayı ispat etmek için, otel kayıtları, fotoğraflar, telefon yazışmaları, tanıklar, HTS kayıtları gibi deliller kullanılabilir. Ancak, eşin özel hayatını ihlal eden deliller, yasal olarak geçerli sayılmaz ve aldatılan eşe cezai yaptırım getirebilir. Örneğin eşinizin iş yerine ya da özel arabasına kamera, ses kayıt cihazı vb. gibi kayıt cihazları koymak kanunen suç teşkil eder. Ayrıca eşinizin telefonunu yükleyeceğiniz ses kayıt programları delil sayılmamaktadır. Hatta haklı iken haksız duruma düşebilir ve özel hayatı ihlal etmekten suçlanıp ceza alabilirsiniz.

Eşinizin doğal olarak gittiği otel, cafe, lokanta, vb. gibi yerlerden alacağınız kamera kayıtları, olaya şahit olmuş kişiler ve doğal olarak çekilmiş fotoğraflaı mahkemede kanıt olarak kullanabilirsiniz. Bu tür toplanan bilgiler delil olabilmektedir. Eşinizin kredi kartı harcamaları, ulaşım biletleri ile yapılan harcamaları, güvenlik kamerası kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Bunlar sizin aldatıldığınızı kanıtlayacak delillerdir.

Aldatılan Kadının Hakları Nelerdir?

Aldatılan kadın, boşanma davasını aldatmayı öğrendikten sonra 6 ay içinde açmalıdır. Aldatıldığınızı öğrendikten sonra 5 yıl içinde boşanma mahkemesi açmak durumundasınız. Aksi takdirde, aldatmayı affettiği varsayılır ve boşanma davası açma hakkını kaybedersiniz. Aldatılan kadın, boşanma davası açarken, kocasından manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat, aldatılan eşin yaşadığı acı, üzüntü, kırgınlık, onur kırıcılık gibi duygusal zararları karşılamak için verilen bir tür tazminattır. Manevi tazminatın miktarı, hakim tarafından belirlenir. Hakim, manevi tazminatı belirlerken, aldatmanın şekli, süresi, yoğunluğu, aldatılan eşin sosyal ve ekonomik durumu, aldatan eşin kusur oranı gibi faktörleri dikkate alır. Kocası Tarafından Aldatılan Kadın Ne Yapmalı? okumak için tıklayınız.

Aldatılan Kadının Hakları

Aldatılan kadın, şartlar mevcutsa, kocasından maddi tazminat da talep edebilir.

Aldatılan kadın, şartlar mevcutsa, kocasından maddi tazminat da talep edebilir. Maddi tazminat, aldatılan eşin uğradığı maddi zararları karşılamak için verilen bir tür tazminattır. Maddi tazminatın talep edilebilmesi için, aldatılan eşin evlilikten dolayı kazanç sağlayamadığı, meslek edinemediği, kariyer yapamadığı, sağlığını kaybettiği, işini bırakmak zorunda kaldığı gibi durumlar olması gerekir. Maddi tazminatın miktarı da hakim tarafından belirlenir. Hakim, maddi tazminatı belirlerken, aldatılan eşin yaşadığı maddi kayıpları, aldatan eşin gelirini, aldatılan eşin çalışma potansiyelini, aldatılan eşin yaşını, eğitimini, sağlık durumunu gibi faktörleri dikkate alır.

Aldatılan kadın, boşanma davası açarken, çocuğun velayetini de talep edebilir.

Aldatılan kadın, boşanma davası açarken, çocuğun velayetini de talep edebilir. Velayet, çocuğun bakım, eğitim, sağlık, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan ebeveynin hakkı ve görevidir. Velayetin hangi ebeveyne verileceğine, hakim karar verir. Hakim, velayeti belirlerken, çocuğun üstün yararını esas alır. Çocuğun üstün yararı, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini sağlayacak olan koşulları ifade eder. Aldatma, tek başına velayetin aldatılan ebeveyne verilmesi için yeterli bir sebep değildir. Aldatılan kadın, boşanma davası açarken, çocuğun velayetini de talep edebilir.

Velayet, çocuğun bakım, eğitim, sağlık, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan ebeveynin hakkı ve görevidir. Velayetin hangi ebeveyne verileceğine, hakim karar verir. Hakim, velayeti belirlerken, çocuğun üstün yararını esas alır. Çocuğun üstün yararı, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini sağlayacak olan koşulları ifade eder. Aldatma, tek başına velayetin aldatılan ebeveyne verilmesi için yeterli bir sebep değildir.

Aldatılan kadın, boşanma davası açarken, kocasından nafaka da isteyebilir.

Aldatılan kadın, boşanma davası açarken, kocasından nafaka da isteyebilir. Nafaka, boşanma sonrası eşlerin birbirine veya çocuklara karşı maddi destek sağlama yükümlülüğüdür. Nafaka, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere iki türlüdür.

İştirak nafakası, boşanma sonrası çocukların bakım, eğitim, sağlık, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bir tür nafakadır. İştirak nafakasının miktarı, çocukların ihtiyaçlarına ve ebeveynlerin gelirlerine göre belirlenir. İştirak nafakası, çocukların ergin olmasına veya (kız çocuğu ise) evlenmesine kadar devam eder.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası eşlerden birinin yoksulluğa düşmesi halinde verilen bir tür nafakadır. Yoksulluk nafakasının miktarı, yoksulluğa düşen eşin ihtiyaçlarına ve diğer eşin gelirine göre belirlenir. Yoksulluk nafakası, yoksulluğa düşen eşin yeniden evlenmesi, ölmesi veya yoksulluktan kurtulması halinde sona erer.

Aldatılan kadın, haklarını kullanmak için, boşanma davası açmalı ve delillerini sunmalıdır. Boşanma davası açmak ve delil toplamak için, profesyonel bir avukat desteği almak, aldatılan kadının haklarını daha etkili bir şekilde savunmasına yardımcı olabilir. Bu konuda, size yardımcı olabilecek bir avukat bulabilirsiniz.

Cevap Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanmaktayız. Kabul ediyorum.Çerez Politikamız